PhDr. Dana Soušková, Ph.D.
Hudební katedra PdF UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové
CZ 500 03
Termínem muzikál se rozumí divadelní představení nebo film, ve kterém se spojuje herectví, hudba, zpěv a tanec. V některých muzikálových představeních se ale pouze zpívá, jsou bez mluveného textu, v některých muzikálech se neuplatní taneční čísla.Hudebně souvisí muzikál s oblastí moderní populární hudby, mnohdy i jazzu. Český termín muzikál vznikl zkrácením anglického spojení musical comedy.MUZIKÁL V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ


Vznik muzikálu, charakteristika
Vznik muzikálu je spjat s rozvojem zábavného hudebního divadla v USA – především v New Yorku – po roce 1900. Jeho východisky se staly různé typy americké lidové zábavy, k nimž patřily minstrel show, vaudevilly a revue. Na muzikál působila také opereta – představení, která byla importována do USA z Evropy, i původní americká tvorba. Od počátku byl muzikál spjat s formami moderní populární hudby a jazzu. Náměty čerpal ze současného života, obracel se i ke klasickým tématům a k tématům z literatury.

Muzikálová tvorba v USA
Vlastní počátek žánru bývá dáván do souvislosti s newyorkskou premiérou hudební hry Show Boat – Loď komediantů Jeroma Kerna, která se konala v roce 1927. V následujících desetiletích vznikla v USA řada muzikálů, z nichž nejznámější jsou Kiss me, Kate! (Cole Porter), West Side Story (Leonard Bernstein), My Fair Lady (Fréderic Loewe), Hello, Dolly (Jerry  Herman) aj. Nejdůležitějším místem vývoje muzikálu byla divadla na třídě Brodway v New Yorku, kde měla  premiéru většina slavných amerických muzikálů.

zvuková ukázka  

Leonard Bernstein: West Side Story – Maria
Muzikál vznikl v roce 1957, do filmové podoby byl zpracován v roce 1961. I v současné době je považován za jeden z vrcholů daného žánru. Děj muzikálu je inspirován Shakespearovou tragédií o Romeovi a Julii. Je příběhem o dvou znepřátelených partách mládeže v západní části New Yorku a tragicky končící lásce hlavních hrdinů.

MUZIKÁL VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ A NA POČÁTKU
21. STOLETÍ


Rozšíření muzikálu do Evropy
V padesátých letech 20. století začal muzikál pronikat do Evropy. Nejprve se prosadil v Anglii, postupně i v dalších zemích.

Rockový muzikál, filmový muzikál
Možnosti muzikálu se dále rozšiřovaly. V roce 1968 vznikl první rockový muzikál Hair, jehož autorem je americký skladatel Galt  McDermot. Od šedesátých let se psaly také muzikály pro filmové zpracování, do filmové podoby byly postupně převedeny také některé světově úspěšné divadelní muzikály.
V sedmdesátých a osmdesátých letech určoval vývoj žánru anglický skladatel Andrew Lloyd Webber, jehož díla se pohybovala na pomezí výpravného muzikálu a rockové opery. Patří k nim Jesus Christus Superstar, Cats, Evita, The Phantom of the Opera aj. Jiným významným titulem osmdesátých let byl francouzský muzikál Les Miserables, který zkomponoval Claude-Michael Schönberg podle románu Bídníci Victora Huga.   

Muzikálová tvorba českých autorů
Na českých divadelních scénách se začala zahraniční muzikálová představení prosazovat na přelomu padesátých a šedesátých let. Znamenala výrazný podnět pro původní muzikálovou tvorbu českých autorů, která se rozvíjela v několika směrech. V prvé řadě je třeba zmínit muzikálové hry, které produkovala malá divadla nebo-li divadla malých forem. V Semaforu to byla představení Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra (Šest žen Jindřich VIII.), později Jiřího Suchého a Ferdinanda Havlíka. Hudebně divadelní produkce Rokoka byly spjaty se jménem skladatele Zdeňka Petra. Z inscenací brněnského Divadla na provázku byla pozoruhodná především Balada pro banditu s hudbou Miloše Štědroně. V českém prostředí se rozvíjela také původní muzikálová tvorba, kterou uváděla operetní nebo činoherní divadla. Autory hudby byli Zdeněk Petr, Jaromír Brabec aj.
Za umělecky hodnotný počin srovnatelný se zahraniční produkcí je považován filmový muzikál Starci na chmelu s hudbou Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály z roku 1964. V šedesátých letech vzniklo ještě několik dalších českých filmových muzikálů – Dáma na kolejích od stejných autorů, Kdyby tisíc klarinetů s hudbou Jiřího Šlitra, Limonádový Joe s hudbou Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Z roku 1973 je filmový muzikál Noc na Karlštejně s hudbou Karla Svobody.
V sedmdesátých a osmdesátých letech u nás nebyly příznivé podmínky pro rozvoj daného žánru. Situace se změnila až po roce 1989. Od té doby bylo na českých jevištích uvedeno mnoho zahraničních muzikálových představení, rozvíjela se původní muzikálová tvorba českých autorů. Vznikla řada divácky úspěšných představení – Dracula s hudbou Karla Svobody, Krysař s hudbou Daniela Landy, Galileo s hudbou Janka Ledeckého, Kleopatra s hudbou Michala Davida, filmový muzikál Rebelové aj. Jejich umělecké kvality však většinou nejsou zcela srovnatelné se současnou špičkovou světovou muzikálovou produkcí.KONTROLNÍ OTÁZKY

  • Co se rozumí termínem muzikál?
  • Jak vznikl tento žánr?
  • Jak se rozvíjel muzikál v průběhu 20. století a na počátku 21. století?
Tyto www stránky vznikly s podporou projektu FRVŠ 916/2008. Dotazy a připomínky: Dana Soušková